SUURTE EESMÄRKIDE NIMEL!

  Miljonid inimesed on täna kaotamas elu mõtet.  

  Arstid ja psühholoogid üritavad neid aidata, kuid probleem on sageli osutunud tunduvalt sügavamaks. Väga paljud inimesed kannatavad hüljatuse all ja on ahastuses. Ainukesekes tegusaks ravimiks võib olla puhta jumaliku armastuse puudutus.  Jumal armastab inimest tingimusteta ja kõikeandestava armastusega. Ta on tõeline Isa ja Ta tahab väga iga inimest aidata.

  Selleks, et inimestele viia taevalikku usu-, lootuse- ja armastusesõnumit, peab nende juurde minema. Me tuleme igasse majja LIFE TV kanali kaudu ja räägime inimestele nende Taevasest Isast. Üksnes suhtlemine Isaga võib soojendada ja tervendada inimeste südameid ja anda neile lootust, nii et nende kannatused ja hüljatus kaovad. Nad omandavad pääste ja saavad täisväärtuslikeks inimesteks. Nad võivad saada valguseks sellel maal.

  Nende väärtuslike inimeste pärast me räägime teiega toetusest. Te aitate meid toetades neid inimesi ja iseennast!

  Me tahame elujõulist kristliku usu sõnumit edastada arusaadavas keeles. Me oleme televisioonilevi paljude aastate jooksul näinud, et see on toonud ainult head vilja. Inimestel tekib soov elada ja kasvab optimistlik usk oma tulevikku. Soovime siiralt, et LIFE TV saaks edaspidigi inimesi heas suunas mõjutada ja ehitaks üles ühiskonda. Soovime näha terveid perekondi ja rõõmsaid lapsi.

  Teie panus ja teie osalus võimaldab jätkata alustatut ja aitab teha veel rohkemat. Me peame koos viima head sõnumit kõikidele vajaduses olijatele. See on pidev ja plaanipärane töö inimeste teenimiseks.

  Te saate LIFE TV-d aidates olla sündmuste osalised, mis on tähendusrikkad ka taevas jaoks.  Nad pannakse kirja meie aja kroonikasse. Meie aktiivsus saab olema ära märgitud ka meie eluloos. See on hea töö, mida tehakse suurte eesmärkide nimel.

  Mõelge, kuidas te saate LIFE TV-d aidata.

  Tehkem koos head.

  Lugupidamisega,

  Valeri ja Katerina Rukovitškin
  Kristlik telekanal LIFE TV

  INFORMATSIOON LIFE TV PARTNERITELE                                   Registrinumber: MTÜ LIFE TV - 80027958.                                      Aadress: LIFE TV, P/K 2452, TALLINN 13602, EESTI.                           Tel / Fax: (+372) 635-21-32   E-post: info@lifetv.ee

  Võite oma annetuse üle kanda praktiliselt igas valuutas, nii Eesti kroonides, Läti lattides, Leedu littides, Ameerika ja Kanada dollarites, eurodes, Vene rublades kui Ukraina grivnades. Teisi valuutasid on parem konverteerida dollariteks või eurodeks ja siis üle kanda.  Erinevatest maailma riikidest võib raha üle kanda mitmel viisil. Te võite allpool näha peamiseid viise. Põhjalikum info on - SIIN

  Eesti, Läti ja Leedu elanikud

  Kui te soovite LIFE TV-d toetada, siis kandke oma vabatahtlikud annetused üle järgmisele pangakontole:

  EESTIS - SWEDBANK.                                                                                

  MTÜ LIFE TV, arve number: 112 0222 767.                                  Euroopa IBAN Number - EE0922 0000 112 0222 767.                            Selgitus "Toetus"

  LEEDUS - SWEDBANK.

  MITTETULUNDUSÜHING LIFE TV                                                    IBAN Number: LT127300010103034695.                                     Aadress: LIFE TV, P.O.Box 2452, Tallinn 13602, Estonia

  Selgitus - "Toetus"

  Teie finantstoetus katab järgmiseid kulusid:                                  1. Telelevi jätkamine satelliidi ja interneti kaudu                                  2. Jooksvate arvete maksmine                                                         3. Saadete tegemine, tõlge eesti keelde ja dubleerimine                         4. Oma maja LIFE TV kanali stuudio jaoks                                           5. Telelevi tehnika ja videotoodangu uuendamine

  Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, siis kirjutage meile.

  E-post: info@lifetv.ee   Tel / Fax: (+372) 635-21-32

  Aadress:  LIFE TV, P/K 2452, Tallinn, 13602, EESTI.

Copyright LIFE TV 1999-2014 Webmaster

Êàòàëîã õðèñòèàíñêèõ ðåñóðñîâ Äëÿ ÒÅÁßМаранафа: 
Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое.TOP.Log.ee