<<< 2001. aasta sündmused

  2000. aasta sündmused

  Detsember 2000 TALLINN
  Valeri Solini (pildil) poolt korraldatud Derec Prince'i konverentsil jutlustasid Valeri Solin ise, Henk Fink Hollandist ja Paul Metke Saksamaalt. Konverentsil tuli juttu tervenemisest, patukahetsusest ja andestamisest. Kogu üritus võeti lindile ja seda saab näha LIFE TV-s.
  Lisainfo aadressil: www.derekprince.ru

  Detsember 2000 KASAHSTAN - TALLINN
  Tööd alustas kristlik telejaam Kanal Uus Elu (CNL - Channel New Life). Ettevalmistamise käigus jagas LIFE TV regulaarselt kasulikke soovitusi ja konsultatsioone. Kanali Uus Elu peatoimetaja Aleksei Aleksejev Alma-Atast väljandas tänulikkust LIFE TV juhtkonnale abi eest töö korraldamisel ning saadete tarnijaisse puutuva info vahetamise eest järgmiste sõnadega: "Tänan Sind. Sa oled väga abivalmis. Sinu soovitused on hindamatud. Olgu Jumal tänatud Sinu eest. Ühiste jõududega loome vinge kanali!"

  5. detsember 2000 TALLINN
  LIFE TV alustas saadete edastamist Männiku ja osaliselt ka Nõmme tee piirkonnas. Kanal asub seal sagedusel 85,25 Mhz ning töötab peaaegu ööpaevaringselt s.o. hommikul 8.45 - 1.30 öösel.

  Detsember 2000 TARTU
  Elu Sona koguduses näidati viimaste päevade sundmusi käsitlevaid filme. Filmid olid kvaliteetselt eesti keelde dubleeritud LIFE TV poolt. Filmidel oli suurt menu.
  Info võrgus: www.elusona.ee


  November 2000 TALLINN
  Vene Lasnamäe kirik (pastor Nikolai Rutkineni juhtimisel) korraldas muusikafestivali "Hiline vihm 2000". Osa võtsid erinevad Eesti bändid. Valitses Issanda kummardamise ja ülistamise õhkkond. Mitmed inimesed võtsid vastu Jeesuse Kristuse oma südamesse. Festivalist on saanud igaaastane sündmus, kuna seda on korraldatud juba mitu aastat. Üritus võeti videolindile ning seda näidatakse LIFE TV ekraanil.

  Oktoober 2000 MAARDU
  NOM kaabelvõrgus muudeti LIFE TV edastamise sagedust - nüüdsest on selleks 247,25 Mhz. NB! Mõned vanemad telerid vajavad selle sageduse püüdmiseks laineala laiendit. Soovitame osta laineala laiendi või uue kõiki laineid puudva teleri.

  Oktoober 2000 MOSKVA
  Aset leidsid Kasahstani Alma-Ata pastori Maksim Maksimovi ja LIFE TV juhi vahelised läbirääkimised, kus käsitleti Kanali Uus Elu loomist Alma-Atas ning selle edastamist kohalikes kaabelvõrkudes. LIFE TV juhil avanes võimalus jagada oma sellealast viieaastast töökogemust Eestis.

  Oktoober 2000 MOSKVA
  LIFE TV juhtkond osales Kristlike Tele- ja Raadioajakirjanike Assotsiatsiooni konverentsil. LIFE TV juht võeti Assotsiatsiooni liikmeks. Konverentsil õpiti, vahetati kogemusi ja kontaktandmeid. Moskva konverents oli viljakas ja andis tõuke LIFE TV edasiseks arenguks.

  September 2000 MOSKVA
  LIFE TV juhtkond võttis osa pastor Benny Hinni imekoosolekust. Tuhanded tulid kokku, et kiita meie Issandat Jeesust. Rahvast tuli kokku ka kõige kaugematest Venemaa nurkadest. Luzhniki spordikompleksis ei jätkunud kõigile tulnutele kohti ning mitu tuhat inimest jäi väravate taha. Saades sellest teada, peatas pastor Benny Hinn teenistuse ja läks abimeestega komleksi väravate juurde ning jutlustas ja palvetas sealse rahva eest. Pärast seda jätkus teenistus. Paljud said päästetud ja terveks. Au olgu Issandale Jeesusele Kristusele!

  16. juuni 2000
  Kristliku telekanali TBN Europe saateid saab nüüd näha ööpaevaringselt ka Narva TV-COM kaablivõrgus sagedusel 207,25 MHz. Saated on inglise keeles. Samuti saab TBN Europe saateid näha peale LIFE TV teleülekannete lõppu, öösel kella 01.15-st kuni kella 08.45-ni hommikul (LIFE TV sagedusel).

  8. juuni 2000
  Riias said kokku LIFE TV juhtkond ja kiriku "Novoje pokolenije" (Uus Põlvkond) pastor Aleksei Ledjaev. Arutati televisioonialase koostöö ja selle edasise arengu küsimusi.

  8.juuni 2000
  Toimus lühikohtumine ja ühine palve Paul Crouchiga (TBN). Isanda kätte anti kõik tulevikuplaanid, mis puudutavad kristliku televisiooni arengut SRÜ riikides ja Euroopas.

  7. juuni 2000
  Pastor Benny Hinni krusaadil Riias anti edasi LIFE TV kanali Eesti televaatajate palved ja kirjad. Pastor Benny Hinn ja Paul Crouch palvetasid kõigiga ühiselt (pildil), et Isand vastaks Eesti inimeste palvesoovidele. Benny Hinn palus, et Isand saadaks ärkamise Eestisse, Lätti ja Leetu. Pastor Benny Hinn palus peale krusaadi lõppemist, et Isand õnnistaks LIFE TV telekanali juhte.

  6. juuni 2000
  Riias kohtusid LIFE TV direktor Valeri Rukovichkin (pildil paremal) ning TBN-i president ja rajaja
  Paul Crouch (pildil vasakul). Arutati kristliku televisiooni edasise arengu küsimusi SRÜ aladel ja Euroopas.
  Foto LIFE TV arhiivist

  Mai 2000
  Tallinna NOM kaabelvõrgus muutus LIFE TV sagedus. Uus sagedus on 239,25MHz (kanal RS12). Asub peale kanalit TV 1.

  Mai 2000
  Kaabelvõrgufirma Telset paigaldas optilise kaabli Maardu linna. Nüüd saavad need Maardu linna elanikud, kellel on Telseti kaabelvõrgu ühendus, vaadata LIFE TV-d. Saatekava on sama Tallinna LIFE TV saatekavaga. NOM kaabelvõrgu klientidel ei ole muutust, neil on saated täpselt 1 nädal hiljem kui Tallinnas.

  4. aprill 2000
  Nüüdsest võite vaadata LIFE TV kanalilt igal öösel alates kella 01:15-st kuni hommikul 08:45-ni ameerika kristliku telekanali Trinity Broadcasting Network Euroopa versiooni TBN Europe. Saated tulevad otse Eutelsat Hotbird 5 satelliidilt ja on inglise keeles.
  TBN Europe koduleht asub aadressil www.tbneurope.org
  .

  3. aprill 2000
  LIFE TV Narva linna saatekava ilmub nüüdsest ka ajalehes "Narvskaja gazeta".

  16. märts 2000
  LIFE TV-d saavad naha nüüdsest ka kõik NOM kaabelvõrgufirma kliendid Tallinnas Nõmme tee piirkonnas (ligikaudu 15 000 inimest). LIFE TV saated toimuvad iga päev alates hommikul kella 8.45-st kuni 01.15-ni öösel. Kanali sagedus on 85,25 MHz.

  10. märts 2000
  LIFE TV kanali asukoht on vahetunud Tallinnas STV kaabelvõrgus. Uus kanal on detsimeeter-lainealas E54, sagedus on 735,25 MHz. Asume Discovery ja TV5 kanali vahel.

  Veebruar 2000 TALLINN
  LIFE TV ja Derek Prince'i missioon korraldasid seminari, kus LIFE TV vaatajaile hästi tuntud piibliõpetaja Valeri Solin õpetas tervenemise ja vabanemise teemadel. Seminarist tehtud videot näidati ka LIFE TV-s.
  Läemalt veebiküljel www.derekprince.ru

   Üles


   

  LIFE TV  P.O.Box  2452  Tallinn  13602  ESTONIA

  www.lifetv.ee   info@lifetv.ee   www.lifetv.ru

  Copyright LIFE TV © 1999-2005 Webmaster

  Ðåéòèíã Êàòàëîãà «Ñâåòèëüíèê»РадиоцерковьÊàòàëîã õðèñòèàíñêèõ ðåñóðñîâ Äëÿ ÒÅÁß

  Маранафа: 
Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое.ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - www.logoSlovo.RURussian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.

  Rambler's Top100

  TOP.Log.ee

   Rambler's Top100