2000 2001 2002 2003 2004

   

  2001. aasta sündmused

  24. märts 2001 PALDISKI

  LIFE TV alustas om saasete edastamist NOM kaabelvõrgus. Varahommikust kuni hilisõhtuni näidatakse seal LIFE TV saateid nii eesti kui ka vene keeles.
  Öösel on seal võimalik vaadata telejaama TBN Euroopa
  ingliskeelseid saateid, mis jõuavad meieni satelliidi vahendusel.
  Läbirääkimised telekanali LIFE TV edastamiseks algasid juba 3 aastat tagasi. Varem ei olnud kaabelvõrgul selleks tehnilisi ega organisatoorseid võimalusi. Kuid nüüd on aeg saabunud! Jumala Sõna saab selles paigas kuulutatud igal päeval. Me teame Piiblist, et Jumala Sõna kannab alati vilja. Paldiski oli varem baasiks nõukogude armeele. See oli suletud tsoon. Peale nõukogude armee lahkumist kaotas linn oma mõtte. Sellest sai koht, millel pole tulevikku ega lootust. Täielik laastatus. Just nimelt siia tahtis Jumal tulla oma abiga. Me ususme, et sellesse linna tuleb usk, lootus ja armastus. Sinna, kus valitses täielik kaos, tulevad suured õnnistused. Palvetage selle linna ja tema elanike eest.

  LIFE TV võlgeneb suure tänu Keila Metodisti kiriku pastorile Viktor Basinskile osutatud abi eest LIFE TV saadete edastamiseks.


  22. märts 2001 PÄRNU

  LIFE TV alustas oma saadete edastamist
  kaabelvõrgu RHR Groupi kaudu. Varahommikust hilisõhtuni edastatakse LIFE TV saateid. Programmid on nii eesti kui ka vene keeles. Öösel on seal võimalik satelliidi vahendusel vaadata ingliskeelseid saateid telejaamast TBN Euroopa.

  LIFE TV tänab väga Pärnu EKNK kiriku pastorit Aleksandr Krjukovit osutatud abi eest töö organiseerimisel.

  Suur tänu abi eest Pärnu Kristlikule Vabakogudusele, Pärnu Kristliku Elu Keskusele, Pärnu Shalomi Abikeskusele, EKMTle, EKNK Pärnu Kogudusele.


  1. märts 2001 TARTU

  Ajalehes "Linnaleht" oli artikkel ALO-TV uuest projektist, milleks on LIFE TV saadete näitamine. Artikkel oli väga positiivse iseloomuga. Avaldati lõike intervjuudest ALO-TV ja LIFE TV direktoritega.


  1. märts 2001 TARTU

  Kristlikus ajalehes Elu Sõna Leht oli suur artikkel selle kohta, et LIFE TV-d hakati edastama Tartu linnas. Artikkel oli trükitud esilehel ja selle võib leida Elu Sõna Lehe internetileheküljel www.elusona.ee

  Elu Sõna Lehest võib leida ka LIFE TV Tartu saatekava.
  Info tel. (07) 400 466 - Elu Sõna Leht.


  24. veebruar 2001 TARTU

  Eesti Vabariigi aastapäeval hakati regulaarselt näitama LIFE TV saateid linna tähtsaimal eetrikanalil. See on väga sümboolne. Eesti peab olema Jumalale tänulik selle vabaduse eest, mis meil praegu on. Infot selle sündmuse kohta levitati ka raadios ja ajalehtedes Elu Sõna Leht, Tallinna ajalehes Molodjosh Estonii, TV Parkis ja mujal.
  LIFE TV saadete ajad:
  Laupäev 9.00-11.00; 15.00-17.00;
  Kolmapäev 18.00-22.00.
  Info telefonil (07) 421 233 - telekanal ALO-TV.


  4. veebruar 2001 TARTU

  Kogu Tartu linnas ja 20 km ulatuses Tartu ümber näidati multifilme Miika Jõuluvarandus, Ingli laul, Superraamat - 3 osa. Hiljem näidati mängufilme Piibli prohveteerigutest, mis räägivad antikristuse tulemisest.


  2. veebruar 2001 TARTU

  Algasid läbirääkimised eetrikanal ALO-TV-ga.
   


   Üles


   

   

  LIFE TV  P.O.Box  2452  Tallinn  13602  ESTONIA

  www.lifetv.ee   info@lifetv.ee   www.lifetv.ru

  Copyright LIFE TV © 1999-2005 Webmaster

  Ðåéòèíã Êàòàëîãà «Ñâåòèëüíèê»РадиоцерковьÊàòàëîã õðèñòèàíñêèõ ðåñóðñîâ Äëÿ ÒÅÁß

  Маранафа: 
Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое.ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - www.logoSlovo.RURussian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.

  Rambler's Top100

  TOP.Log.ee

   Rambler's Top100