Missioon ja eesmärgid | Televaatajate arvamusi | Kontaktandmed

       Usu ja lootuse sõnad rahvastele

  Kristlik telekanal LIFE TV alustas tööd 7. juunil 1995. aastal. Juhtus nii, et see sai esimeseks venekeelseks kristlikuks telekanaliks. Meie tegevuse  põhialuseks sai sõna Piiblist:"Ma läkitan sind nüüd avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana võimu alt Jumala juurde, et uskudes Minusse saaksid pattude andeksandmise..." (Apostlite teod 26:18).

  Meile hakkas pikkamööda avanema, missugust vilja võib meie alustatud töö kanda. Telekanal LIFE TV hakkas päev-päevalt ja aasta-aastalt inimesi teenima. Me õppisime palju juurde ning omandasime vajalikud tehnilised ja organisatoorsed oskused edasi liikudes. See oli igapäevane ja hoolas töö, sageli ilma puhkepäevade ja puhkusteta. Kõik meie rahad läksid sellesse töösse. Me nägime eesmärki silme ees ja lihtsalt liikusime selle poole. Muu ei olnud enam oluline. Oktoobris 2004 avanes meile veel üks Piibli sõna:  "Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole keelt ega sõnu, milles ei kostuks nende hääl. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna." (Laul 19: 2-5).

  Kui me selle sõna saime, siis me mõtlesime kaua, kuidas see on võimalik ja millal see võib täituda. Teiste riikide ja rahvasteni jõudmine tundus liiga ulmelisena. Ei möödunud aga kuudki, kui me saime meie interneti online-levi statistika tulemused. Me olime vapustatud. 102 riigi inimesed olid külastanud meie kodulehekülge. Need olid vaid esimesed sammud uuel tasandil. Kuude ja aastate möödudes külastuste arv kasvas ja riikide geograafia laienes.

  2006. aasta detsembris, mõni päev enne aasta lõppu, avanes võimalus minna üle satelliidilevile. Meil ei olnud peaaegu midagi, et selles suunas liikuma hakata. Meil oli aga unistus ja usk, et seda on võimalik teostada.  Olukordadele vaatamata võtsime vastu otsuse minna edasi. Ka sel korral toetas meid sõna Piiblist: "Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi! Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste." (Laul 113:3,4).

  2007. aasta 25. jaanuarist algas LIFE TV edastamine satelliidi. See haaras Euroopat ja selle lähimate riikide territooriume. See oli meie esimene samm satelliidilevi alal. Teistele mandritele jõudmiseks peab kasutama täiendavaid satelliite. Me usume, et see aeg ka tuleb. Kuna me elame Eestis, siis sai Eesti kohaks, kus LIFE TV oma tegevust alustas. Me armastame kõiki maid ja rahvaid, aga me tahame väga, et ka see maa, kus me elame ja töötame, võiks muutuda. Kui raske see ka poleks, me panustame eestikeelsete saadete tootmisele energiat, aega ja raha. Me soovime siiralt, et Eesti elanikud võiksid kuulda kristlikku ususõnumit.

  Jumal soovis, et Tema Sõna leviks sellelt väikeselt maalt kogu maailma, haarates suuri ja väikeseid rahvaid. Üha enam on LIFE TV esindanud Eestit. Kanalil on globaalne visioon ja ta tahab teenida erinevatest rahvustest inimesi. Paljud LIFE TV vaatajad hindavad seda. Me saame iga nädal palju kirju maailma eri paigust. Inimesed tänavad kanali eest ja saadete eest, mida nad  sealt näevad. Kanal toetab neid reaalselt nende igapäevaelus ja aitab neil teha head. Me oleme siiralt rõõmsad, et meie töö võib paljudele inimestele kasulik olla. Meile kõigile on see suureks tasuks, auks ja privileegiks. Me saame satelliidi ja interneti kaudu teenida erinevate maailma maade inimesi. See on tõeline ime. Kiitus Jumalale!

  Jumala õnnistusi teile kõigile!

  LIFE TV Estonia | LIFE TV Europe

  Telekanal LIFE TV missioon ja eesmärgid

  ·     Anda inimestele võimalus kuulda evangeeliumi, milles peitub Jumala vägi ja mis on päästeks igaühele, kes usub.

  ·     Jõuda võimalikult paljude inimesteni Eestis ja väljaspool.

  ·   Anda kristlastele võimalus toituda Jumala Sõnast ja ehitada üles oma usku, toetudes põhjalikule ja elujõulisele õpetusele.

  Igas kodus võib ööpäevaringselt kõlada päästev, vabastav ja tervendav sõnum Jeesusest Kristusest. Kuuldes head sõnumit päästest, võib iga inimene igal hetkel pöörduda Jumala poole, saada patud andeks ja leida igavese elu. Juba on tõeks saamas Jumala Sõna, mis ütleb, et evangeeliumit kuulutatakse kogu maailmas.

  Katkendeid televaatajate kirjadest

  Ma vaatan LIFE TV saateid satelliidi kaudu. Jumal õnnistagu teid kõigi vaimulike õnnistustega. Meie Jumal on Alfa ja Oomega. Ta alustas selle kanaliga ja Tema ka toetab seda kanalit. Soovin, et te täidaksite Tema tahet lõpuni. (Irina, Makejevka, Donetski oblast, Ukraina).

  Televisioon on üks võimsamaid vahendeid informatsiooni levimiseks. Peaaegu igas kodus on televiisor. Selle ees veedetakse pikki tunde. Mul ei ole ükskõik, mis toimub Jumala Riigis. Sellepärast ma soovin väga olla teie partner ja, vaatamata kõigele, teiega koos seda tööd teha. Ma palvetan teie eest.  (Nikolai, Savage, USA).

  Jumala rahu teile, LIFE TV meeskond. Ma vaatan teie kanalit pidevalt juba kaks aastat. Ma soovin kogu südamest, et LIFE TV edeneks ja et miljonid inimesed saaksid vaimutoitu kodunt väljumata, nagu mina saan. LIFE TV on minu jaoks tõeline aardeleid. Õnnistan teid Jeesuse Kristuse nimel. (Tatjana, Varkaus, Soome).

  Tänan teid teie teenistuse eest!!! See on minu meelest parim kristlik telekanal. Issand õnnistagu igaühte, kes selles teenistuses osaleb.  (Aleksandr, Valgevene).

  Tervitan teid meie Issanda Jeesuse Kristuse armastusega! Issand õnnistagu teie telekanalit, et see tooks paljusid rahvaid päästmisele ja et Jumal täidaks  teie-meie kanali iga vajaduse. Oleme Issandale tänulikud teie  ja teie töö eest, mida te teete läbi televisiooni ja interneti.  Issand kaitsku teid, kõrvaldagu teie teedelt kõik takistused ja laiendagu teie levi piire. Tänu Issandale teie eest ning Jumal kaitsku ja hoidku teid ja teie perekondi. (Irina, Tallinn, Eesti).

  Valik parimaid LIFE TVle saadetud kirju – SIIN

  Konfessioonid ja õpetused

  Telekanal LIFE TV on konfessioonidevaheline kristlik telekanal. Me teeme kõige rohkem koostööd protestantlike stuudiote ja erinevate maade protestantlike kirikutega. LIFE TV kanalil on esindatud ka teised kristlikud suunad. On luterlikke filme, õigeusu valgustuslikke saateid ja mõnesid katoolse usu materjale. Oleme valmis suhtlema ja tegema koostööd kõikidega, kes tahavad Kristuse sõnumit inimesteni viia. Peamised kriteeriumid, mille järgi me saateid valime, on: selge ja tasakaalustatud sõnum, piibellikud ja pereväärtused; usk Jeesusesse Kristusesse, Isa Jumalasse ja Püha Vaimu, mis ühendab kõiki kristlikke konfessioone; ning Piibel, mis on Jumala Sõna.

  Kutse koostööle

  Te võite LIFE TVga teha reaalset ja viljakat koostööd. Kirikud, misjonid ja heategevad organisatsioonid võivad LIFE TV kaudu oma tegevust laiendada. Te võite jagada oma informatsiooni erinevate maade inimestega. See ei ole kerge töö. See nõuab igaühelt julgust ja pühendumist. Kuid Jumala ja inimeste teenimise nimel tasub seda teha.

  Me kutsume teid üles tegema koostööd, kus riigis te ka elaksite. Olles usklik või mitte, te võite toetada projekti, mis teeb inimesi paremaks. Piibellikud elustandardid, pereväärtused, kristlik kaastunne ja Jumala armastus võivad muuta inimest paremaks. See protsess nõuab inimese enda tahet, aega ja energiat. Kuid on märkimisväärne, et kõikidel inimestel on lootust. Me kõik võime paremaks saada. Iga maa ja iga rahvas võib terveneda. Teeme koos seda, mis meie ühiskonda üles ehitab.

  Kontaktandmed

  Küsimuste ja soovide korral kirjutage aadressil:

  LIFE TV, P/K 2452, Tallinn,11402, Eesti

  Mob.Tel:(+372)52-015-32 | Tel / Fax:(+372)635-21-32 

  E-post: info(at)lifetv.ee

  Facebook - LIFE TV Eesti | LIFE TV Estonia

  instagram - LIFE TV Estonia

  Youtube - LIFE TV Estonia

  Kui te soovite LIFE TV-d toetada, siis kandke oma vabatahtlikud annetused üle järgmisele pangakontole:

  MTÜ LIFE TV - AS SwedBank:

  Euroopa IBAN Number - EE0922 0000 112 0222 767.                            Selgitus – "Toetus"

   

   

   

   

   Üles  

Copyright LIFE TV © 1999-2018